Aktualności

Informacja RODO Nowa Telefonia Sp. z o.o.

W związku z faktem, że począwszy od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wprowadzi ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, poniżej przesyłamy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, przez naszą firmę i Państwa uprawnienia z tym związane:

Informacja o zmianach w umowie i regulaminie

Informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018 r. ulegną zmianie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 1118).