telefonia internetowa

ABONAMENT OPŁATA MIESIĘCZNA DARMOWE MINUTY

VOIP 60

24,99 zł

60 MINUT
na połączenia do sieci
loklanej i międzystrefowej krajowej

VOIP
BEZ OGRANICZEŃ

39,99 zł

nielimitowane połączenia
do sieci stacjonarnej krajowej

VOIP
BEZ LIMITU

49,99 zł

nielimitowane połączenia
do sieci stacjonarnej
i komórkowej krajowej

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.