internet lte mobilny

TRANSFER DANYCH ABONAMENT
CENA (z kartą sim)
2 GB z kartą SIM
19,99 zł
5 GB z kartą SIM
24,99 zł
10 GB z kartą SIM
29,99 zł
30 GB z kartą SIM
36,99 zł
50 GB z kartą SIM
59,99 zł
80 GB z kartą SIM
69,99 zł
100 GB
do wykorzystania w porze nocnej
5,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.